નવલિકા-1

બ્લોગના નવલિકા વિભાગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.મારી રચનાઓ વાંચવા બદલ ખુબ આભાર !! ક્યાંય પણ ત્રુટી જણાય તો અવશ્ય જણાવશો ને સુઝાવ બદલ આપનો આભારી રહીશ.
સ્પષ્ટતા :  નવલિકાઓ કાલ્પનિક છે,તેના પાત્રો કે ઘટના કોઈ જીવિત કે મૃત વ્યક્તિ સાથે સંકલિત નથી.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s