અજંપો ( કાવ્ય )

                      Digital Image અજંપો 
આનંદ ની અમાપ અનેરી પળો થકી
ઉલાસનો સાગર ઉછાળે  પવન રોકી
મધુર હાસ્યનો ખડખડાટ સંભળાય
મુક્ત મનનું એ સ્મિત પણ રેલાય
હાંશ કારો તો એ તૃપ્તી થી  ઉપજે
આનંદ તો સમાતો નથી મન સમજે
એમજ તો ચિંતા સતાવે, હાસ્ય ન સમાવે
ઘણી કોશિષો છતાં અંદર જ કરમાએ
ગમગીનીનું એ આવરણ છવાયું
ખાલીપો મનમાં ઠસી , દુખ જ્યાં જોવાયું
ડુસકા ની લાઇન લાગશે, ચાલુ થઇ
અશ્રુગાર વહી જશે, ગાલ ને ભીંજાઈ
મન હળવું બની ,પ્રશંસા પાત્ર ઠરે
રેલાય એ ચમકતા અશ્રુ મોતી જરે
તળાવ છલકાવી ધીર, ડૂસકું ગળે રોકી
ઘણી કોશિષો છતાં ,રોવાયું ના મન મુકી

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in હાસ્યલેખ/ જોક્સ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s