જનુન (કાવ્ય)

                       જનુન
પગ થનગની ઉઠી મથવા થયા  તૈયાર
રગેરગ ખેંચાઈ ને ઉપસી આવે છે ઓર
કોઈ રણભેરી વગાડો ને ચારણ બોલાવો
સંભળાવી  નાદ  ને શૌર્ય ગાથા કહાવો
ચડી આવ્યું છે દ’ ખણે  દળકટક જ્યાં
લાવો શમશેર મારી ભીંતે લટકે છે ત્યાં
દળ બખતર પહેરું જામ સાફો ધરી કેશરી
કરું ઘોડી સાબદી દઈ ગતી  એની વધારી
દુર્ગ કાજે તો મારું તૈયાર છે માથું બલી
ચડી જવા તૈયાર દળકટક ભગાડું બેલી
નથી હામ હવે હૈયેના નિરાંત નો શ્વાસ
આવે ના કોઈ હરે છતાં છે મન વિશ્વાસ
જટ મુકું કાપો આંગળી કરો તિલક ફત્તેહ
મારે ભાંગવું કટક  જેમ વરસાવી રુઘ મેહ
કોઈ શંખ લાવો મારી પાસ દુ  ફૂંકી એને
રણ સંગ્રામ ગજાવી, ધરા ધરણી નમું તુને
એ હાકોટા સુણી ચીરે કર્ણ પડદા જરા
સહેવાય સુણી કેમ કાન પણ બહેરા મારા
ભલો ખભે ધરો ઘોડી જામર પલાણી
રીતો ની રીત તો જાણે રણસંગ્રામ રેલાણી
છે કેની મજાલતો  જ્યાં  છે મારી હાજરી
પલ બે પલ માં સેના કરીદઉં  રે પાધરી

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s