Daily Archives: 11/08/2013

લૂણ ની વસુલાત (નવલિકા)

લૂણ ની વસુલાત  દૂર દૂર સુધી મંદિર ની આરતીનો ઘંટારવ સંભળાય છે.પક્ષીઓ પણ આરતીમાં લીન થઇ ને ભગવાન નું નામ લેતા લેતા માળાઓમાં વિશ્રામ કરી રહ્યા છે.કુતરા પણ શાંતિથી શેરીમાં આળોટે છે તો કોઈ વળી રોટલાનો ટુકડો મળ્યો છે તેનો … Continue reading

Posted in નવલિકા | 4 ટિપ્પણીઓ