મજબુરી (ગઝલ)

                   મજબુરી                   
લંગડાતા આદર્શો ને પકડી તો રાખ્યા
સંયમ અને શીલને જાળવી તો રાખ્યા
મર્યાદાનું આવરણ ઓઢી ને તો ઘૂમ્યા
માન આપીને અમે અપમાન તો સહ્યા
લાજના ઘૂંઘટ ને કદી ના તો વખોડ્યા
લંગડાતા આદર્શો ને પકડી તો રાખ્યા
ઉદ્યમનો મારગ પકડી અમે તો ચાલ્યા
વ્હેવાર ની વાતું થકી સદાય તો ડાહ્યા
ગુરૂ ને સંતવાણીની વર્ષા એ તો નાહ્યા
પાપોના હિસાબ કરી ખુબ તો વલોવ્યા
લંગડાતા આદર્શો ને પકડી તો રાખ્યા
દિલના દાન કરી વિરહે ના તો જુરીયા
એકલતા પાથરી ને ભોંયે સુઈ તો રહ્યા
વિયોગ ના વાદળો એવા તો ગરજીયા
મજબુરીના મારણે પગ તો  લથડાયા
લંગડાતા આદર્શો ને પકડી તો રાખ્યા

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો, પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

2 Responses to મજબુરી (ગઝલ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s