હવે મારો વારો !

                           હવે મારો વારો !
ફટાકડા ને આતશબાજીથી જગમગાવી આકાશે ઘેરા,
રંગોળી દિપાવી રૂડા આવકાર્યા ને, મિલન સ્નેહ કેરા,
જટ લે વિદાય,ઓ શિયાળા ! આવ્યો હવે મારો વારો….
ધીરેથી પણ છાંટણા કરી જાણે ઠુંઠવાય દેહ ને કાયા,
તાપણા કરી દેહ વેગળો ને તોયે વાંસે તો ઠંડા છાયા,
જટ લે વિદાય,ઓ શિયાળા ! આવ્યો હવે મારો વારો….
ઠુંઠવાઈ ગયા’તા મૂંગા પશુઓ ને માણા’ ભેળા માતર,
ઝાકળ પેરી સવારું પડતી,ચણા જોકે ખીલ્યા રે ખેતર,
જટ લે વિદાય,ઓ શિયાળા ! આવ્યો હવે મારો વારો….
સંકેલ તારી લીલા ને, કર મોકળા બઘીરે તો વાદળા
બોલાવશું ફરી તને, આવજે વ્હેલો વ્હેલો તું છોગાળા
જટ લે વિદાય,ઓ શિયાળા ! આવ્યો હવે મારો વારો….

મુખવાસ : બીજાની ઉપેક્ષા થતી જોઇને આડા કાન કરી લેવામાં શાણપણ નથી.અને વગર વિચાર્યે કોઈની ઉપેક્ષા કરવી તે ભોળપણ નથી !

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s