Daily Archives: 07/06/2014

ઉંબર વચ્ચે એક ડગલું

ઉંબર વચ્ચે એક ડગલું પાપા પગલી પાડતું બચપણ નવાનવા રોમાંચ અને કાલાપણું લાવે છે. ભાંખડિયાં ભરતું બાળક ધીરેધીરે ઊભુંથાય છે અને ઊભાથવાનું પામવા માટે તો કેટલાંયેગડથોલિયાં ખાય છે.મસ્તીની માઝા ને જીદના લાડપણમાં જોઈતી વસ્તુ હાજર થાય છે.જમીન સાથે પગ બરાબર … Continue reading

Posted in પ્રકીર્ણ | 2 ટિપ્પણીઓ