Daily Archives: 12/09/2014

ઘરડા ઘર !

ઘરડા ઘર ! ઘેઘુર વડલાના છાંયા સમાન ઘરમાં એકદમ વેરાનીએ આવરણ ઓઢું લીધું છે. દીવાલો ચુપ છે ને પડદા પણ મૂંગા બની ગયા છે. ઘરમાં હાજર રહેલ સૌના મોઢા પડી ગયા છે, કોઈના ચહેરા પર નુર દેખાતું નથી. ખાલી એકલા … Continue reading

Posted in નવલિકા | 4 ટિપ્પણીઓ