દિવાળી આવી રે !

દિવાળી આવી રે !

તહેવારોનું ઝુમખું એટલે દિવાળી !!

એકાદશી, વાઘબારસ, ધન તેરસ, કાળી ચૌદશ, દિવાળી, નવું વર્ષ અને ભાઈ બીજ; આટલા બધા તહેવારો એકસાથે લાઈનમાં ગોઠવાઈને કેવી એકતા બતાવીને સંપેથી રહે છે ! આ તહેવારો થકી જુનો કકળાટ ભાગે અને નવા વિચારો અને સમજણ સાથે સમૃદ્ધિ લાવે !

આવી રહેલું નવું વર્ષ આપ સૌના માટે કલરફુલ અને સુખ સમૃદ્ધિથી ભરપુર રહે !

આવી રહેલું નવું વર્ષ આપ સૌના માટે રિદ્ધિ સિદ્ધિ અને સુખ શાંતિથી ભરપુર રહે !

આવી રહેલું નવું વર્ષ આપ સૌના માટે નવી તાજગી અને તંદુરસ્તીથી ભરપુર રહે !

આવી રહેલું નવું વર્ષ આપ સૌના માટે મમતા અને સ્નેહ સરવાણીથી ભરપુર રહે !

આવી રહેલું નવું વર્ષ આપ સૌના માટે સાથ-સહકાર અને શુરતાલ થી ભરપુર રહે !

નુતન વર્ષાભિનંદન

Dewali

HAPPY DIWALI AND PROSPEROUS NEW YEAR !!!

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

4 Responses to દિવાળી આવી રે !

  1. yuvrajjadeja કહે છે:

    અનેક શુભકામનાઓ 🙂

  2. pareshkale કહે છે:

    A very happy Diwali to you and your family !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s