Award

Award

સૌ પ્રથમ તો મારી ખુશીને આભારી એવી મિસ જોસ ને હું ધન્યવાદ આપીશ. આના પહેલા પણ મને આ એવોર્ડ માટે મને સન્માનિત કરેલો. આ બીજી વારનું સન્માન કંઈક વિશેષ છે. વિશેષ એટલા માટે  કે એક નોન ગુજરાતી વ્યક્તિ નેધરલેન્ડ્સમાં રહીને આપણી ગરવી ગુજરાતી ભાષાને રસ લઈને વાંચે છે. બ્લોગ જગતમાં આ એવોર્ડની પ્રસિદ્ધિ  કરતા મારે મન, મારી થયેલ ગણતરી વધુ મહતવની છે. ખુશીમાં બમણો વધારો અને એ પણ દિવાળીના તહેવારોમાં !! વધુ એક વાર મિસ જોસનો આભાર.

liebster-award

Dear Friends,

First of all, i’d like to share my happiness with you all friends.  MISS JOSE is the person a well known blogger; who has been nominated and consider me for this valuable award. Thank you very much MISS JOSE for your kind consideration. Friends, you may visit her blog, i assure you that; will not be disappointed. You may find beautiful pictures of beautiful places with useful information.

My answers for this nomination ritual.

 1. What is your aim when writing a blog post?        To share my creations to all people who are interested to read literature
 2. What are your 3 top must-have items when traveling?      First aid kit, Shaving kit and Diary
 3. If money was not a factor, what would be your dream job? Definitely growth of experience, next for next.
 4. What is one piece of advice you would give to someone who has never traveled before?   Never blindly follows with other’s choice for travel destiny.
 5. If you could do anything to make this world a bit better, what would it be?           Peaceful
 6. Who / What inspires you ?   For blog, Shri Suresh Jani
 7. When did you catch the travel bug?       Honestly, not sure when !( don’t remember )
 8. Are you city, country or a suburb type of person? Country
 9. Do you collect anything? If so, what?        Yes, Postal stamps and currencies, to make my heart happy.
 10. Whats the most difficult about blogging for you?  Rearranging of blog.

I’d like to nominate following blogs

1, MAULIK RAMI   : maulikrami.wordpress.com

2, RAMESH PATEL : nabhakashdeep.wordpress.com

3, DEEPA: hobbyofphotography.blogspot.in

4, SUNAINA   : meredeshkimitti.wordpress.com

5,  Dr. MEVADA   : venunad.wordpress.com

6, N. VELMURUGAN : velsarena.com

7, GURMEET SINGH :  flymyblog.com

8, VIDYA  vslittleworld.com

9, DEBOLINA : debolinacoomar.wordpress.com

10, ABHIJIT BANGAL : gadgetgarrio.com

Kindly find the below questions

1, Does  blogging is daily activity ?

2, Which places most favorite to travel ?

3, How did you know about the way of blogging ?

4, What other than writing hobbies do you have ?

5, What is the most difficult things you faced in travel ?

6, Who is your favorite blogger ?

7, Which things you always remember to go out side/shopping ?

8, What is your most memorable moment during travel ?

9, What kind of writing you always prefer to read ?

10, Your favorite topic to discuss with friends/ relatives ?

I hope you will be delighted reading this post specially nominators.

Keep blogging ! have cheerful day !!

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

4 Responses to Award

 1. nabhakashdeep કહે છે:

  આપના લેખો સદા મનનીય ને સ્વાનુભાવ સાથે , સંસ્કૃતિના ઝૂલે ઝુલાવવાની ક્ષમતા રાખે છે…જેમનું જીવન ગ્રામ્ય જીવનની સૌરભથી મહેક્યું છે..તેમને આપની શૈલી ,સ્વવિહાર કરાવી દેતી અનુભવાય છે…આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વિચારોની ભૂમિકા પણ સરાહનિય છે.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 2. રીતેશ મોકાસણા કહે છે:

  આપના શબ્દો અને આપની સહજતા મને કાયમ મદદરૂપ થાય છે. (અમારા મહેલ્લાની ભાષામાં દિવસે દિવસે જુવાન થતો જાઉં છું, લખવામાં !! 🙂 )

 3. sunainabhatia કહે છે:

  Thanks you so much for nominating my new blog…..It is a great honor…Will post my replies soon. And Congratulations to you too….!…..:)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s