કેડી બનાવી

           કેડી બનાવી

અમે કદમો ઉપાડયા વાટે જેવા

સીમાડો વટાવી રે નીકળી કેવા

દિલમાં હામ ઘણી રે ત્યાં જવા

જવાશે કેમ લગી કેમ રે કહેવા

તમે પગલા પાડીને રૂડી કેડી બનાવી

દિલમાં હામ ને મનડે ઉપાધી

મન ની વાતું કોઈને ના કીધી

એકલ પંડે કરી જાઉં દેહ ઢીલો

જટ રે કપાશે પથ દોડી અટૂલો

તમે પગલા પાડીને રૂડી કેડી બનાવી

 

મુખવાસ : કોઈ રસ્તો ના સુઝે તો; કેડીએ કેડીએ જવાથી કોઈક તો મંઝીલ આવશે.

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

4 Responses to કેડી બનાવી

  1. aataawaani કહે છે:

    उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानोमे
    नज़र आती है उनको अपनी मंज़िल आस्मानोमे

  2. aataawaani કહે છે:

    પ્રિય રીતેશ
    તારું પરાક્રમ ગીચ જંગલમાં પણ કેડી બનાવે એમ છે।

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s