મ ન ગમતાં સંવાદો-૩

ગમતાં સંવાદો

 “દીકરી, હજી બે દિવસ વધુ રોકાઈ જા તો કેવું સારું ? ”

“ મમ્મી, હું રોકાઈ જાત પણ તમને તો ખબર એને એકલા તકલીફ પડે ”

“ મન ખબર છે પણ તને નથી ખબર ”

“ હું જાણું છું કે તને ભાઈ તરફથી ઘણી તકલીફો છે. પણ મારો ભાઈ કે ભાભી કદી મને ઉંચે સાદે ય બોલાવતા નથી. આટલા દિવસથી રહું છું… કોને ખબર ”

“ કારણ કે તું બે દિવસની મહેમાન, એય સમજે જ છે ને ”

“ તું એ મમ્મી હવે થોડા વર્ષોની જ મહેમાન હઈશ કોને ખબર ! ”

“ મારી મહેમાનગતી પૂરી થાય તો ય સારું દીકરી. ”

“ તું આવું બોલે એટલે ભાઈને પણ લાગી આવે કે નહિ ? ”

“ મને લાગી આવે એવું કેમ નથી વિચારતી ? ”

“ મમ્મી, જો ભાઈ પણ તારો જ દીકરો છે, અને હું પણ તારી જ દીકરી છું. હું તને મારા ઘરે લઇ જાવ તો એ મારી ફરજ છે. ભલે તને મારા ઘરે રોકાવાનો હક્ક ના હોય ! ”

“ હું જાણું છું, પણ કાશ…. ”

“ એક વાત પૂછું મમ્મી ? ”

“ તારે જે પુછવું હોય તે પૂછ ”

“ આ ઘરમાં પહેલા મારો જન્મ થયેલો. મને યાદ છે ત્યાં સુધી, ભાઈનું આગમન થાય તે માટે તેં ઘણી બાધાઓ રાખેલી, ખુલ્લા પગે ફરેલી ત્યાં સુધી.. ”

“ હા, એજ બધી વાતો નો અફસોસ થાય કે નહિ ? ”

“ એ બધું તો તેં ભાઈ માટે કરેલું કે તારા માટે ? ”

“ ભાઈ માટે જ તો ”

“ બસ, આટલું જ મને સમજાય છે, તું પણ સમજી જા…”

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s