Daily Archives: 04/07/2016

આત્મા સંમેલન-૨

આત્મા સંમેલન-૨ વિશાળ સમિયાણો બંધાયો છે. ગરમ હવા અને ઠંડી હવાના બે વિભાગ પડેલા છે. અલગ અલગ ઝોનના આત્માઓ વારા ફરતી આવે છે. અડધું મેદાન ભરાઈ ગયું છે, અને હવે તો આવનાર આત્માઓની હાજરી બમણા વેગે આવવા લાગી છે. સંમેલન … Continue reading

Posted in હાસ્યલેખ/ જોક્સ | 10 ટિપ્પણીઓ