મ ન ગમતાં સંવાદો-૮

                                         મ ગમતાં સંવાદો

“આજે ધંધામાં સારો વકરો થયો”

“ખૂબ સારું બેટા, પણ વકરો એટલો નફો નથી હોતો”

“સાચી વાત છે પણ વધુ વકરો આવે એટલે મન તો હરખાય ને ?”

“બિલકુલ,મન હરખાય તે માનવ સહજ છે પણ એ હરખમાં સંતોષ ભળે તે મહત્વનું હોય છે”

“કઈ સમજાયું નહીં પપ્પા”

“ઘણી દુકાનો પર લોકો બોર્ડ મારે છે ‘ગ્રાહક અમારા માટે ભગવાન સમાન છે’, જે તેં જોયું હશે”

“હા બિલકુલ જોયેલું છે”

“દિલ પર હાથ રાખીને કહે કે અગર કોઈ ગ્રાહક પજવે તો શું કહે ? કે માને ! ”

“એવા ગ્રાહક પર ગુસ્સો આવે એ સ્વાભાવિક છે”

“એ જ ગ્રાહક થકી આપણો ધંધો ચાલતો હોય છે એનું શું?”

“એજ ગ્રાહક કોઈની સામે વેપારી નહીં બનતો હોય ?”

“એ એને વિચારવાની વાત છે, અને ખાસ તો આજના વકરાની વાત કરું તો”

“બોલો પપ્પા, મારી ખુશીમાં વધારો કરો”

“એ વકરામાં કોઈનો એક પણ રૂપિયો એવો નથી આવ્યો ને કે જે અણહક્કનો હોય ?”

“અજાણતા આવી ગયો હોય તો ખબર નથી”

“આપણા હાથમાં આવે તેને અજાણતા કેમ કહેવાય?”

“વાત તો સાચી છે પણ એનું હું શું કરું ?”

“એજ કે દિલથી વેપારમાં ધ્યાન. પછી એવું ના માન કે પપ્પા વધુ સ્ટ્રિક્ટ છે!”

“આજે મને તમે એકદમ નિખાલસ અને મિત્ર જેવા લાગ્યા”

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s