Monthly Archives: મે 2017

દલાએ દલડું ચોર્યું

દલાએ દલડું ચોર્યું આજની ચર્ચા થોડી ગંભીર છે. અમારા મહેલ્લામાં પ્રેમને પાંગરવા માટે બહુ અવકાશો નથી મળ્યા. મારા મિત્ર હકેશ્વરે જે પ્રેમ કરેલો તેની નોંધ મહેલ્લા બહારના એ લીધી નહોતી. રસીલા સાસરે પણ જતી રહી અને હકો પાછો હતો એવો … Continue reading

Posted in હાસ્યલેખ/ જોક્સ | Leave a comment