ઘમ્મર વલોણું-૩૮

ઘમ્મર વલોણું-૩૮

છેલ્લા ઘણાં દિવસોથી ઘરમાંથી નકામી વસ્તુઓ ફેંકાવા લાગી છે. માળીયા ને કબાટો સાફ થવા લાગ્યા છે. દિવાલો પર જામેલી ધૂળને જુડી જુડીને ખંખેરાય છે. બાવા અને જાળાને સમેટી લઈને સાફ કરાય છે. આથી લાગ્યું કે હવે દિવાળી નજીકમાં આવતી હશે. બજારમાં રંગોળી પુરવાના કલરો વેચાવા લાગ્યા ને ફટાકડાની દુકાનો ખુલવા લાગી. આથી થયું કે નક્કી હવે દિવાળી એકદમ નજીક આવી ગઈ.

તહેવારો મનાવવામાં અને વહેવારો સાચવવામાં જ આખું વર્ષ નીકળી ગયું. સમય કેવો ઝટપટ સરકી જાય છે !

આ બધું જોઈને એવા વિચારો મનમાં આકાર લેવા લાગ્યા કે; ઘડી ભર તો દિશા શૂન્ય !

તો યે, મન આગળ આપણી શી વિશાત ! કોઈએ મરકટ સાથે મનની સરખામણી કરી છે; તો પણ મન એમાં સાક્ષી પૂરતું કૂદી પડે છે !

આખા વર્ષની ધૂળ, જાળા કે બાવાને કાઢીને ઘરને એકદમ સ્વચ્છ મનોહરી બનાવવાની ઘેલશા તો એમાં પ્રાણ પુરે છે. તમારે ક્યાંક બહાર જવાનું થાય તો ઘર તો ત્યાંજ રહે છે. કોઈક આપણા ઘરે આવે તો તેનું ઘર એની જગ્યાએ સ્થિર ! ઘર તો ફરતાં નથી પણ આપણે ફરીએ છીએ. આથીજ મારા મનમાં જે વિચારોએ આકાર લીધો તે અસ્થાને નહોતો.

જો આખા વર્ષની ધૂળ, જાળા કે બાવાને કાઢીને ઘરને એકદમ સ્વચ્છ મનોહરી બનાવવાની ઘેલશા તો; આ તનમંદિરને મનોહરી બનાવવાની જીજ્ઞસા કેમ અળગી ?

વિચારોને અનુમોદન આપવા જેવું કે નહિ ?

જે ઘર સાફ સુફ રાખીએ ત્યાં આપણે વસીએ છીએ. અને તન મંદિરમાં આપણો આત્મા ! તો આપણા માટે જ ઘરને સાફસૂફ રાખવાનું ? જ્યાં આપણા અસ્તિત્વને અનુપમ બનાવનાર આત્માના ઘર માટે કશું પ્રાધાન્ય નહિ  ?

“ બસ હવે રહેવા દે…. તમારા તન મંદિરમાં કચરો તો દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. તમે મનુષ્ય લોકો સ્મશાનમાં જાવ કે વેરાગી થવાની વાત કરો છો ને જાનમાં જાવ તો લગન કરવાના કોડ !”

મારા વિચારોની હારમાળાને તોડતો આવાજ આવ્યો કે વળી; ફરી મારા કામમાં લાગી ગયો.

 

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

1 Response to ઘમ્મર વલોણું-૩૮

  1. પિંગબેક: ઘમ્મર વલોણું-૩૮ – RKD-रंग कसुंबल डायरो

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s