Daily Archives: 11/08/2018

ઘમ્મર વલોણું – ૪૭

ઘમ્મર વલોણું – ૪૭ પોતાનો વિકાસ કરવા ચાલવું જરૂરી છે ! નવું નવું જાણવા અને જોવા માટે પણ ચાલવું જરૂરી બની જાય છે. જોકે આ કોઈ નવી વાત કે નવું જ્ઞાન નથી. તો એ રૂએ મારે પણ ચાલવું જોઈએ. મારી … Continue reading

Posted in પ્રકીર્ણ | 4 ટિપ્પણીઓ