ઘમ્મર વલોણું-૫૧

ઘમ્મર વલોણું-૫૧

તારીખયાનું છેલ્લું પાનું ફાડ્યું કે મારો હાથ સ્થિર થઇ ગયો. રોજ તો હું પાનું ફાડીને સીધો એને કચરા પેટી ભેગી કરી દેતો હોય છું. મનમાં વિચાર આવ્યો કે ઓહો એક વર્ષ પૂરું થયું. પાછળ નજર કરી અને મનને પણ ઘણું દોડાવી દીધું. આખા વર્ષ દરમ્યાન મેં શું કર્યું ? કોઈને ખુશ કરવા મનને મનાવ્યું. ઘણી વાર મનને મનાવીને ખુશ થયો. જાણતા અજાણતા મારા લીધે કોઈ દુઃખી પણ થયું હશે ! આજે સુખ અને દુઃખના સરવાળા ભાગાકાર નથી કરવા એમ કરીને મનને બીજી દિશામાં વાળ્યું. વળી ફરી એજ સવાલ સન્મુખ થયો; આખું વર્ષ શું કર્યું ?

મિલન-મુલાકાત, ખાણી-પીણી, ધન્ધો-રોજગાર અને વાતો-નિંદા. આ બધાં સિવાયનું શું કર્યું ? હા શક્તિ અને ભક્તિ ખરી ! પણ એ લેખાઈ છે કે કેમ એનું પ્રમાણ આપવા વાળો હું તો નથી જ, તો એનું પ્રમાણ આપવા વાળું કોણ ? જીવન કેમ જીવવું, એના માટે ઘણાં બધાં પુસ્તકો લખાયા છે. જે લોકોએ લખ્યા છે એમનાં જીવન તો બરાબર જીવાયા હશે ! તો મને વડચકું કર્યું ને હું ચૂપ થઇ ગયો. હજી મારા હાથમાં પેલું ફાટેલું પાનું ટકી રહ્યું છે. કોણ જાણે એ પણ કોઈ ફરિયાદ નથી કરતુ. એને પણ એમનાં સાથીઓ જોડે ભળવામાં ઉત્સુકતા નથી. હજી કંઈક આગળ વિચારવા જાઉં છું કે એ ભેદી અવાજ થી હું મુર્તિવંત બની ગયો.

“ હે માનવ, એક વર્ષ પૂરું થયું એનો તને હર્ષ છે કે શોક છે ? જો હર્ષ છે તો શેનો હર્ષ છે ? અને શોક છે તો શેના લીધે ? સંતોએ શાસ્ત્ર પઠન કરીને સમાજને આપ્યું. ભક્તોએ રસમય મર્મીત વાણીને વેગળી કરી. એનાથી સંસારનો પ્રવાહ તો એ જ અવિરત ગતિએ ચાલ્યે જાય છે. કાલે સવારે ફરી આશાના એક નવા સૂર્યનો ઉદય થશે. તો હે વત્સ, નવા વર્ષ માટે સાબદો થા. સ્વને તું બીબામાં ઢાળીશ કે બીબું બનાવીશ ! બાકી તો ફરી એ પળ જરૂર આવશે કે, તારીખયાનું છેલ્લું પાનું આવી જ રીતે તારા હાથમાં અટવાઈ જશે ! ”

Advertisements

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s