ઘમ્મર વલોણું-૬૧

ઘમ્મર વલોણું-૬૧

રસ તરબોળ બનીને મેં રંગોને એક કુંડામાં ઓગાળ્યા. જેમ જેમ રંગોએ પોતાની ઘટતા પકડી, તેમ તેમ મારામાં જાગેલી ભાવુકતા તીવ્ર બનતી ગઈ. આંખોને કેન્દ્રિત કરીને સ્વને, રંગોના આવરણથી રંગવા લાગ્યો. રંગોને જોઈને આંખોમાં ચમક ઉપસી આવતી હતી અને દિલમાં ટાઢક. પાણી કુંડામાં નાખીને કેસૂડાંને પ્રાર્થના કરી કે, તારામાં છુપાવેલ રંગોના આવરણને આજ પાણીમાં ભેળવી દે. પાણીને એવું બનાવ કે એ જેના પર પણ છંટકાય તે ઉપસી આવે. લિબાસ પરના છાંટણાથી એ દીપાયમાન બની ઉઠે. તો કેસુડો પણ પોતાની તરફદારી કરતો બોલી ઉઠેલો કે, મારો તો એ સ્વભાવ છે કે મને પાણી સાથે મેળવો એટલું હું પાણી સાથે એવો ભળી જાઉં કે, ના તો પાણી, એ પાણી રહે છે ને કેસુડો એ કેસોડો !
અને અમે બંને મળીને કોઈને ખુશ તો કોઈને નાખુશ પણ કરી દઈએ છીએ. તો મેં એના વિધાનને પકડારતો સવાલ કર્યો; એવું કેમ?
તો કેસૂડાં એ જે ખુલાસો કર્યો તે લાજવાબ હતો. એકવાર પાણી સાથે મિશ્ર થઈને તે કપડાં પર પડે એટલે, સહેલાઈથી દૂર નથી થતો. પાણી કદાચ કપડાને છોડી દેશે પણ હું તો કપડાં સાથે એવો વળગી જઈશ કે દૂર નહિ થાવ. મારી કપડાં સાથે તમે જ અર્પેલી ચાહતને, તમે ગણના કરો કે તુચ્છકારી ગણો; પણ હું તો સર્વ રીતે નિસહાય બની રહીશ. તમે તો થોડી પળો કે ઘડીઓ માટે મનને ખુશ કરવા માટે જ માર પાણી સાથે કપડાં કે બીજા સાથે ચાહતને નિર્મિત બનાવો છો. પણ એના થકી કે એના પછીના પરિણામ માટે તમે બહુ વિચારતા નથી. કે નથી તો મારો વિચાર કરતા. કારણે કે એકવાર હું પાણી સાથે ભળું પછી, કેસુડો નથી રહેતો પણ એક રંગ બની જાવ છું.
એ હજી પણ કંઈ આગળ કહેવા જાય તે પહેલા મને એની નિખાલસતા સ્પર્શી ગઈ. હવે મારે આગળ શું કરવું તે માટે વિચારવા મન એ કોઈ નિખાલસતા ના બતાવી.

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s