કાવ્ય/ગઝલ-1

બ્લોગના કાવ્ય/ગઝલ વિભાગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારી રચનાઓ વાંચવા બદલ ખુબ આભાર !! ક્યાંય પણ ત્રુટી જણાય તો અવશ્ય જણાવશો ને સુઝાવ બદલ આપનો આભારી રહીશ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s